Byg DCC venlige sporskifter

Hermed en beskrivelse med billeder af den måde hvorpå sporskifter ombygges så de er DCC venlige.
Forklaringen på hvorfor det er en rigtig god idé er her: (når artiklen altså bliver skrevet).
Billedet herunder viser et sporskifte der er ombygget, men hvor ledningerne endnu ikke er loddet på.

Oversigt

De 3 gule udsnit er forstørret nedenunder og der er skrevert forklaring til hvad der skal ske.

Udsnit 1

Udsnit 1 – Isoler hjertestykke

Der skæres et snit henover de 2 skinner der ligger mellem hjertestykke og tunger. Derved isoleres hjertestykket fra resten af skiftet.
Snittet kan ses ved de røde pile.

Udsnit 2

Udsnit 2 – strøm til sporene

Plastic fjernes på undersiden som vist ved de 6 røde pile. På oversigtsbilledet er det der hvor skinnerne blev skåret (grøn) og ved de 2 skinner der ligger mellem hjertestykke og tunger på et sted hvor der kan forbindes til yderskinnerne (lilla og lyseblå).
Dette gøres for at få plads til at lodde ledninger på.

  • En ledning til strømforsyning af hjertestykket loddes på ved de øverste 2 røde pile (grønt punkt på oversigten).
  • Anden ledning loddes på, så punkterne ved de to røde pile til højre forbindes (lyseblå punkter på oversigten). Den ene ende af ledningen, loddes på de to punkter, den anden skal ned under modulets plade og kobles til.
  • Tredje ledning loddes på så punkterne ved de to røde pile til højre forbindes (lilla punkter på oversigten) Igen loddes den ene ende af ledningen på de to punkter, den anden føres ned under modulets plade og kobles til.

Udsnit 3

Udsnit 3 – Plads til lim og ballast

Plastic fjernes på undersiden under den ene yderskinne langs med tungerne. Dette udføres med det formål at lim og ballast kan flyde ud ved lægning af ballast. Derved undgås tilsvining af tungerne. De enkelte steder kan ses ved de røde pile i udsnit 3. Det er ligegyldigt hvilken side det gøres i. (Egentligt ikke væsentligt for det elektriske, men relevant når der skal lægges ballast mellem tungerne)